Memoriál Honzy Calty

*** Vítězové Memoriálu Honzy Calty: *** 2024: ??? - ??? *** 2023: Leskotová - Leskota *** 2022: Leskotová - Leskota *** 2019: Amortová - Svoboda *** 2018: Kušnírová - Hyťha *** 2017: Leskotová - Leskota ***
 

Vyberte si, jaký ročník turnaje Vás zajímá

 

 
2024     2023     2022     2019     2018     2017    
 

 

Statistika - bodování

Body se udělují za umístění od prvního do osmého místa systémem 10-8-6-5-4-3-2-1.
Bodování dvojic počítá s páry tak, jak se jednotlivých ročníků účastnily. To znamená, že někteří hráči se v této tabulce mohou objevit vícekrát, s různými spoluhráči.
Bodování hráčů z dvojic vychází z výsledků dvojic, kde se každému hráči z dané dvojice započítávájí body získané za umístění dvojice. V závorce jsou pak uvedeni spoluhráči, se kterými tyto body získal.
Bodování kategorie jednotlivců sčítá výsledky z kategorií ženy a muži a uvádí je v souhrnné tabulce.

 

BODOVÁNÍ DVOJIC

Pořadí

Dvojice

Bodů

1.
Leskotová - Leskota
34
2.
Amortová - Svoboda
30
3.
Kušnírová - Hyťha
22
4.
Simonová L. - Simon J.
12
5.
Pyszková - Pyszko
11
6.
Havlíková - Boháč
8
7.
Volková - Volek
7
8.
Freiová - Kosík
5
8.
Kolouchová - Kolouch
5
10.
Caltová - Simon R.
4
10.
Simonová M. - Simon R.
4
10.
Zahradníková - Ježek
4
13.
Hartlová - Hejduček
3
13.
Špačková - Špaček
3
15.
Faladová - Pupakis
2
15.
Miller I. - Miller R.
2
17.
Hornáčková - Mokrý
1
17.
Moravcová - Moravec
1
17.
Simonová D. - Simon L.
1

 

BODOVÁNÍ HRÁČŮ Z DVOJIC

Pořadí

Jméno hráče (spoluhráčů)

Bodů

1.
Leskota Jiří (Leskotová)
34
1.
Leskotová Petra (Leskota)
34
3.
Amortová Ivana (Svoboda)
30
3.
Svoboda Petr (Amortová)
30
5.
Hyťha Petr (Kušnírová)
22
5.
Kušnírová Eliška (Hyťha)
22
7.
Simon Josef (Simonová L.)
12
7.
Simonová Lenka (Simon J.)
12
9.
Pyszko Milan (Pyszková)
11
9.
Pyszková Jana (Pyszko)
11
11.
Boháč Martin (Havlíková)
8
11.
Havlíková Šárka (Boháč)
8
13.
Simon Roman (Caltová, Simonová M.)
7
13.
Volek Stanislav (Volková)
7
13.
Volková Anna (Volek)
7
16.
Freiová Andrea (Kosík)
5
16.
Kolouch Pavel (Kolouchová)
5
16.
Kolouchová Karla (Kolouch)
5
16.
Kosík Vladimír (Freiová)
5
20.
Caltová Jana (Simon R., Simon L.)
4
20.
Ježek Ladislav (Zahradníková)
4
20.
Simonová Marcela (Simon R.)
4
20.
Zahradníková Hana (Ježek)
4
24.
Hartlová Markéta (Hejduček)
3
24.
Hejduček Stanislav (Hartlová)
3
24.
Špaček Drahomír (Špačková)
3
24.
Špačková Jitka (Špaček)
3
28.
Faladová Jarmila (Pupakis)
2
28.
Miller Iveta (Miller R.)
2
28.
Miller Rudolf (Miller I.)
2
28.
Pupakis Nikos (Faladová)
2
28.
Simon Leoš (Caltová, Simonová D.)
2
33.
Hornáčková Petra (Mokrý)
1
33.
Mokrý František (Hornáčková)
1
33.
Moravcová Ida (Moravec)
1
33.
Moravec Jan (Moravcová)
1
33.
Simonová Denisa (Simon L.)
1

 

BODOVÁNÍ KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ

Pořadí

Jméno hráče

Bodů

1.
Leskota Jiří
31
1.
Leskotová Petra
31
3.
Amortová Ivana
28
4.
Simon Josef
27
5.
Boháč Martin
20
6.
Hyťha Petr
15
6.
Simon Leoš
15
8.
Kušnírová Eliška
13
9.
Havlíková Šárka
11
9.
Lučaníková Lenka
11
11.
Kolouch Pavel
10
11.
Kolouchová Karla
10
11.
Stiborský Radek
10
14.
Hartlová Markéta
8
14.
Pyszková Jana
8
16.
Simon Roman
7
17.
Faladová Jarmila
6
18.
Volková Anna
5
19.
Caltová Jana
4
19.
Miller Iveta
4
19.
Simonová Denisa
4
19.
Sodoma Jan
4
19.
Zahradníková Hana
4
24.
Hartl David
3
24.
Hartlová Lucie
3
24.
Mužila Filip
3
24.
Pyszko Milan
3
24.
Simonová Lenka
3
29.
Pavličíková Petra
2
29.
Sklenář Martin
2
31.
Deák Jaromír
1
31.
Hejduček Stanislav
1
31.
Hornáčková Petra
1
31.
Sontag Václav
1
31.
Špaček Drahomír
1
31.
Volek Stanislav
1